Loovmeisterdamine ja teatrimaailm

 

ÕPILUGU

Siit leiab eelkõige praktilisi näpunäiteid selle kohta, mis võimalusi pakuvad kasutult seisvad wc-paberi torud, kuidas neid uuele elule äratada, kuidas enda meisterdatud nukkudega aktiivselt osaleda ja tuntud muinasjuttude järgi enda lugusid mängida või ise teatrit teha. Selline teatrimäng aitab kaasa lapse arengule tervikuna, arendades lapses leidlikkust, loovust, fantaasiat, kuulamis-, lugemis- ja jutustamisoskust, analüüsivõimet, eneseväljendusoskust, pakkudes isetegemise lusti. Sellise tegevuse käigus peaks laps abi küsima ja abi saama.

Läbi muinasjuttude saab analüüsida ja lahti mõtestada, mis on hea ja mis halb. Nii saab laps ennast proovile panna ja enda valmistatud nukkudega läbi mängida erinevaid olukordi, ka läbi enda elukogemuse.  Nukkudest tegelastele antakse uus elu, nukk pannakse elama ja tegema seda, mida laps ütleb. Igasugune loometegevus, olgu see käeline või sõnaline, annab eneseusku, pakub tegijale toredaid hetki ja soodustab eduelamust.